Share 分享
Normal Font Size Middle Font Size Large Font Size
RSS
導覽列
主頁 > 職位空缺 > 合約註冊社工(生命關懷計劃)
合約註冊社工(生命關懷計劃)
老人服務

合約註冊社工(生命關懷計劃)
  • 負責晚期長者個案及家庭支援、小組及圓願活動
  • 對工作有熱誠、成熟、獨立、良好組織能力
  • 中英文能力良好
  • 持有認可之社會工作學位

香港灣仔莊士敦道211號2樓循道衛理灣仔長者服務中心,老人服務協調主任收,或電郵至decc@methodist-centre.com
(申請人所提供的資料將予保密及只作招聘有關職位用途)