Share 分享
Normal Font Size Middle Font Size Large Font Size
RSS
導覽列
主頁 > 職位空缺 > 合約社工
合約社工

長者活動中心誠聘合約社工。
 

  •   持認可社會工作學位;
  •   負責帶領小組、策劃大型活動及推行創新活動等;
  •   有創意、主動、有耐性、具責任感及團隊合作精神,工作地點於灣仔;
  •   具老人服務經驗優先考慮。

 

有意者請將個人履歷、要求待遇、諮詢人及申請職位,郵寄至香港軒尼詩道130號修頓中心5501 循道衛理修頓老人中心 長者活動中心主任收,求職信可電郵至 pyleung@methodist-centre.com 合則約見。
(所有資料只供申請職位之用,絕對保密,並將於招聘程序完成後被銷毀。)